Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (prantsuse keel)

Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (prantsuse keel)

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Isabelle MARTON

Esimehe asendaja

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Liikmed

Barbara FLAMMANG
Marc VILLERS
Laurence DULIEU
Donatella FASSONE
Algirdas VENCKUS
Elisabeth ROSEAU

Asendusliikmed

Stéphane MACCIONE
Rachel ATTARD
Giedre MATELYTE
Claire CHEVALIER

Avaldamise kuupäev : 25/06/2018 - 17:01
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20