Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język francuski

Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język francuski

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Isabelle MARTON

Zastępca przewodniczącego 

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Członkowie

Barbara FLAMMANG
Marc VILLERS
Laurence DULIEU
Donatella FASSONE
Algirdas VENCKUS
Elisabeth ROSEAU

Zastępcy członków

Stéphane MACCIONE
Rachel ATTARD
Giedre MATELYTE
Claire CHEVALIER

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 25/06/2018 - 17:01
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20