Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Franskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Franskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Isabelle MARTON

Ställföreträdande ordförande

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Medlemmar

Barbara FLAMMANG
Marc VILLERS
Laurence DULIEU
Donatella FASSONE
Algirdas VENCKUS
Elisabeth ROSEAU

Ställföreträdande medlemmar

Stéphane MACCIONE
Rachel ATTARD
Giedre MATELYTE
Claire CHEVALIER

Referens: 
Publicerat den : 25/06/2018 - 17:01
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20