Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с италиански език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с италиански език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Mads OUTZEN

Заместник-председател

Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Членове

Mojca ERJAVEC
Antonio DELLAGIACOMA
Flavia FRANGINI
Cinzia MONTELEONE
Sven METTNER
Luca MATTIOTTI

Заместник-членове

Ortensia RUFFOLO
Silvia CAPORALI
Diana GRAPE
Stéphanie BUGEJA

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2018 - 17:04
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20