Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język włoski

Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język włoski

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Mads OUTZEN

Zastępca przewodniczącego 

Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Członkowie

Mojca ERJAVEC
Antonio DELLAGIACOMA
Flavia FRANGINI
Cinzia MONTELEONE
Sven METTNER
Luca MATTIOTTI

Zastępcy członków

Ortensia RUFFOLO
Silvia CAPORALI
Diana GRAPE
Stéphanie BUGEJA

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 25/06/2018 - 17:04
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20