Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre taliansky jazyk

Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre taliansky jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Mads OUTZEN

Zastupujúci predseda

Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Členovia

Mojca ERJAVEC
Antonio DELLAGIACOMA
Flavia FRANGINI
Cinzia MONTELEONE
Sven METTNER
Luca MATTIOTTI

Zastupujúci členovia

Ortensia RUFFOLO
Silvia CAPORALI
Diana GRAPE
Stéphanie BUGEJA

Referencia: 
Dátum publikovania : 25/06/2018 - 17:04
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20