Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Italienskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Italienskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Mads OUTZEN

Ställföreträdande ordförande

Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Medlemmar

Mojca ERJAVEC
Antonio DELLAGIACOMA
Flavia FRANGINI
Cinzia MONTELEONE
Sven METTNER
Luca MATTIOTTI

Ställföreträdande medlemmar

Ortensia RUFFOLO
Silvia CAPORALI
Diana GRAPE
Stéphanie BUGEJA

Referens: 
Publicerat den : 25/06/2018 - 17:04
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20