Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с нидерландски език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с нидерландски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Frans DE GROOT

Заместник-председател

Paul SALIBA
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Членове

Eszter ZINKSTOK
Hildegarde DAUWERS
Jens TINGA
Tim VAN HAUWERMEIREN
Wouter OFFEREINS
Carin VANDE OSTIJNE

Заместник-членове

Robert SMIT
Magdalena VAN BOGAERT
Bart POLFLIET
Carine DEMOUSSELLE

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2018 - 17:04
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20