Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język niderlandzki

Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język niderlandzki

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Frans DE GROOT

Zastępca przewodniczącego 

Paul SALIBA
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Członkowie

Eszter ZINKSTOK
Hildegarde DAUWERS
Jens TINGA
Tim VAN HAUWERMEIREN
Wouter OFFEREINS
Carin VANDE OSTIJNE

Zastępcy członków

Robert SMIT
Magdalena VAN BOGAERT
Bart POLFLIET
Carine DEMOUSSELLE

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 25/06/2018 - 17:04
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20