Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre holandský jazyk

Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre holandský jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Frans DE GROOT

Zastupujúci predseda

Paul SALIBA
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Členovia

Eszter ZINKSTOK
Hildegarde DAUWERS
Jens TINGA
Tim VAN HAUWERMEIREN
Wouter OFFEREINS
Carin VANDE OSTIJNE

Zastupujúci členovia

Robert SMIT
Magdalena VAN BOGAERT
Bart POLFLIET
Carine DEMOUSSELLE

Referencia: 
Dátum publikovania : 25/06/2018 - 17:04
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20