Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Nederländskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Nederländskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Frans DE GROOT

Ställföreträdande ordförande

Paul SALIBA
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Medlemmar

Eszter ZINKSTOK
Hildegarde DAUWERS
Jens TINGA
Tim VAN HAUWERMEIREN
Wouter OFFEREINS
Carin VANDE OSTIJNE

Ställföreträdande medlemmar

Robert SMIT
Magdalena VAN BOGAERT
Bart POLFLIET
Carine DEMOUSSELLE

Referens: 
Publicerat den : 25/06/2018 - 17:04
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20