Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 2)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 2)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 02/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 305

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 69,947​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/07/2018 - 12:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20