Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – σουηδική γλώσσα (SV)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – σουηδική γλώσσα (SV)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 20

Ελάχιστη βαθμολογία: 42​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2018 - 10:52
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20