Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Езикови асистенти – български (BG)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Езикови асистенти – български (BG)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 05/07/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 12

Минимален резултат: 49​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/07/2018 - 11:02
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20