Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – βουλγαρική γλώσσα (BG)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – βουλγαρική γλώσσα (BG)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 12

Ελάχιστη βαθμολογία: 49​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2018 - 11:02
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20