Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Езикови асистенти – румънски (RO)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Езикови асистенти – румънски (RO)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 05/07/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 12

Минимален резултат, необходим за допускане: 50​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/07/2018 - 11:19
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20