Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 12

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 50​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2018 - 11:19
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20