Home > Job opportunities > Kallelse till utvärderingscentrum - Språkassistenter – franska (FR)

Kallelse till utvärderingscentrum - Språkassistenter – franska (FR)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 05/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 11

Godkänt resultat: 50​

Publicerat den : 09/07/2018 - 11:24
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20