Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – αγγλική γλώσσα (EN)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – αγγλική γλώσσα (EN)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 16

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 49​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2018 - 11:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20