Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Ειδικός επικοινωνίας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Ειδικός επικοινωνίας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 13/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 164

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 47​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/07/2018 - 10:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20