Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Toiduohutus – poliitika ja õigusaktid

Valikukomisjoni liikmed - Toiduohutus – poliitika ja õigusaktid

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Eric Thevenard

Esimehe asendaja

Tarja Michejeff
Luca Dalpozzo 

Liikmed

Sirkku Heinimaa
Marina Marini
Tim Gumbel
Annamaria Csordas
Andrea Dionisi
José Luis De Felipe Gardon 

Asendusliikmed

Frans Verstraete
Francisco Reviriego Gordejo
Anne-Catherine Richard McGillivray
Pavlos Mouratidis 

Avaldamise kuupäev : 16/07/2018 - 16:44
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20