Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Členovia výberovej komisie - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Eric Thevenard

Zastupujúci predseda

Tarja Michejeff
Luca Dalpozzo 

Členovia

Sirkku Heinimaa
Marina Marini
Tim Gumbel
Annamaria Csordas
Andrea Dionisi
José Luis De Felipe Gardon 

Zastupujúci členovia

Frans Verstraete
Francisco Reviriego Gordejo
Anne-Catherine Richard McGillivray
Pavlos Mouratidis 

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/07/2018 - 16:44
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20