Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise - Zdraví a bezpečnost potravin – audit, vyšetřování a hodnocení

Členové výběrové komise - Zdraví a bezpečnost potravin – audit, vyšetřování a hodnocení

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Brona Carton

Předseda/předsedkyně – náhradník

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

členové

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

náhradníci

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Reference: 
Datum příspěvku : 16/07/2018 - 16:45
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20