Forside > Jobmuligheder > Nyheder > Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Sundhed og fødevaresikkerhed – revision, inspektion og evaluering

Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Sundhed og fødevaresikkerhed – revision, inspektion og evaluering

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Brona Carton

Næstformand

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Medlemmer

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Suppleanter

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

 

Reference: 
Publiceret den : 16/07/2018 - 16:45
Seneste opdatering : 28/11/2018 - 14:20