Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Brona Carton

Αναπληρωτής πρόεδρος

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Μέλη

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Αναπληρωματικά μέλη

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/07/2018 - 16:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20