Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Tervis ja toiduohutus – auditeerimine, kontrollimine ja hindamine

Valikukomisjoni liikmed - Tervis ja toiduohutus – auditeerimine, kontrollimine ja hindamine

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Brona Carton

Esimehe asendaja

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Liikmed

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Asendusliikmed

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Avaldamise kuupäev : 16/07/2018 - 16:45
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20