Pradžia > Darbo galimybės > Naujienos > Atrankos komisijos nariai - Sveikata ir maisto sauga: auditas, tikrinimas ir vertinimas

Atrankos komisijos nariai - Sveikata ir maisto sauga: auditas, tikrinimas ir vertinimas

Norėtume priminti, kad visų atrankos komisijų darbas ir svarstymai yra konfidencialūs ir ne komisijos nariams draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių. Tik kandidatai, besinaudojantys savo teise teikti skundus, gali (per EPSO) raštu ir laikydamiesi Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse nustatytos tvarkos kreiptis į atrankos komisijos pirmininką.

Pirmininkas

Brona Carton

Pakaitinis pirmininkas

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Nariai

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Pakaitiniai nariai

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 16/07/2018 - 16:45
Atnaujinta : 28/11/2018 - 14:20