Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > Atlases komisijas locekļi - Veselība un pārtikas nekaitīgums – revīzijas, inspekcijas un novērtēšana

Atlases komisijas locekļi - Veselība un pārtikas nekaitīgums – revīzijas, inspekcijas un novērtēšana

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Brona Carton

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Locekļi

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Locekļu aizvietotāji

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

 

Atsauce: 
Publicēšanas datums : 16/07/2018 - 16:45
Atjauninājuma datums : 28/11/2018 - 14:20