Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Zdrowie i bezpieczeństwo żywności - audyt, kontrola i ocena

Członkowie komisji konkursowej - Zdrowie i bezpieczeństwo żywności - audyt, kontrola i ocena

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Brona Carton

Zastępca przewodniczącego 

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Członkowie

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Zastępcy członków

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/07/2018 - 16:45
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20