Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Členovia výberovej komisie - Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Brona Carton

Zastupujúci predseda

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Členovia

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Zastupujúci členovia

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/07/2018 - 16:45
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20