Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Novice > Člani natečajne komisije - Zdravje in varnost hrane – revizija, inšpekcijski pregledi, vrednotenje

Člani natečajne komisije - Zdravje in varnost hrane – revizija, inšpekcijski pregledi, vrednotenje

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Brona Carton

Namestnik predsedujočega

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Člani

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Nadomestni člani

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

 

Referenca: 
Datum objave : 16/07/2018 - 16:45
Datum posodobitve : 28/11/2018 - 14:20