Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Uttagningskommitténs medlemmar - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Brona Carton

Ställföreträdande ordförande

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Medlemmar

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Ställföreträdande medlemmar

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Referens: 
Publicerat den : 16/07/2018 - 16:45
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20