Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 63

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/07/2018 - 16:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20