Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka do hodnotiaceho centra - Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/07/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 63

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/07/2018 - 16:47
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20