Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Безопасност на храните – политика и законодателство

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Безопасност на храните – политика и законодателство

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/07/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 112

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 16/07/2018 - 16:47
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20