Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Kallelse till utvärderingscentrum - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 16/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 112

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 16/07/2018 - 16:47
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20