Home > Job opportunities > Kallelse till utvärderingscentrum - Lettiskspråkiga juristlingvister (LV)

Kallelse till utvärderingscentrum - Lettiskspråkiga juristlingvister (LV)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 23/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 8

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 23/07/2018 - 11:37
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20