Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Tyskspråkiga översättare

Godkända sökande i uttagningsprovet - Tyskspråkiga översättare

EPSO/AD/343/17 - 1

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 23/07/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 10

Godkänt resultat: 146​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 24/07/2018 - 14:48
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20