Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с френски език

Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с френски език

EPSO/AD/344/17 - 1

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 23/07/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 7

Минимален резултат: 144,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/07/2018 - 15:18
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20