Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Prekladatelia pre francúzsky jazyk

Konečné výsledky výberového konania - Prekladatelia pre francúzsky jazyk

EPSO/AD/344/17 - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 23/07/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 5

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 24/07/2018 - 15:21
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20