Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 31/07/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 5

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων.

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/08/2018 - 15:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20