Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Korrekturläsare/språkgranskare – danska (DA)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Korrekturläsare/språkgranskare – danska (DA)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 31/07/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 5

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 02/08/2018 - 15:47
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20