Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Korektori/jazykoví redaktori – chorvátčina (HR)

Konečné výsledky výberového konania - Korektori/jazykoví redaktori – chorvátčina (HR)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/07/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 7

Minimálny počet bodov: 105,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 02/08/2018 - 15:53
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20