Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Коректори/езикови редактори – словенски (SL)

Окончателни резултати от конкурса - Коректори/езикови редактори – словенски (SL)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 31/07/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 7

Минимален резултат: 112​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 02/08/2018 - 16:11
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20