Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Kallelse till utvärderingscentrum - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/08/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 9

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 03/08/2018 - 15:18
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20