Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/08/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 28

Минимален резултат: 57​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/08/2018 - 16:12
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20