Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/08/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 28

Ελάχιστη βαθμολογία: 57​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/08/2018 - 16:12
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20