Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί εσθονικής γλώσσας (ET)

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί εσθονικής γλώσσας (ET)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/08/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 11

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/08/2018 - 16:13
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20