Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Estniskspråkiga juristlingvister (ET)

Kallelse till utvärderingscentrum - Estniskspråkiga juristlingvister (ET)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/08/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 11

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 03/08/2018 - 16:13
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20