Home > Job opportunities > Poziv u centar za procjenu - Pravnici lingvisti za slovenski jezik (SL)

Poziv u centar za procjenu - Pravnici lingvisti za slovenski jezik (SL)

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 03/08/2018

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 23

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 03/08/2018 - 16:17
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20